საფულის შევსება საგადახდო ბარათის მეშვეობით

გადახდის გვერდზე მიუთითეთ ბარათის რეკვიზიტები და სასურველი თანხა.

ჩანაწერი